Over de TOM

De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) is een samenwerkingsverband tussen ZLTO en de provincie Noord-Brabant. Wij werken aan een goed evenwicht tussen het ondernemerschap in de glastuinbouw en de maatschappij, door praktijk en beleid bij elkaar te brengen.

Dit doen we door het ontwikkelen van duurzame vestigingslocaties. Kansrijke locaties waar tuinbouwbedrijven nieuwe mogelijkheden vinden en waar bedrijven uit kwetsbare gebieden volop de ruimte krijgen.

Naast het ontwikkelen en herstructureren van vestigingslocaties werken wij ook samen aan het saneren en verplaatsen van glastuinbouwbedrijven uit kwetsbare gebieden. Dit doen we samen met provincie Noord-Brabant.

Het team

Het kleine team van de TOM bestaat uit een directie, projectmanagement en financiën/administratie. Afhankelijk van de gevraagde deskundigheid en capaciteit worden de projectleiders/specialisten voor een beperkte periode ingeschakeld.

Lodewijk Burghout
Projectmanager
06 103 739 32

lburghout@tombrabant.nl

Piet Janmaat
Directeur
06 533 981 06
pjanmaat@tombrabant.nl

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en vergadert ca. zesmaal per jaar. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie met betrekking tot de uitvoering van de projecten en andere directie zaken.

De raad van commissarissen van de TOM bestaat uit drie leden:
J.G.M. Daandels, voorzitter, op voordracht van NCB-Ontwikkeling
M.H.J.Claes, op voordracht van Provincie Noord-Brabant
J.J.J. Langeslag, op voordracht van Provincie Noord-Brabant en NCB-Ontwikkeling

De aandeelhouders

De aandeelhouders bepalen de doelstelling en het beleid op hoofdlijnen en stellen jaarlijks de jaarrekening vast. De aandeelhouders vergaderen ca. tweemaal per jaar.

De aandeelhouders van de TOM zijn de provincie Noord-Brabant en NCB-Ontwikkeling. Beiden bezitten 50% van de aandelen van TOM B.V.

De provincie wil via deze ontwikkelingsmaatschappij een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van duurzame glastuinbouwlocaties. Daarnaast wil zij een alternatief kunnen bieden aan bedrijven die verplaats moeten worden in verband met de aanleg van infrastructuur of natuurontwikkeling.

De NCB-Ontwikkeling is een aan de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) gelieerde vereniging. ZLTO wil via haar participatie ook komen tot duurzame glastuinbouwlocaties en een financieel gezonde glastuinbouwsector in de provincie.

Commanditaire vennoten

Bij de oprichting van de TOM is gekozen voor een BV/CV-structuur. De commanditaire vennoten in TOM C.V. zijn: TOM B.V. (0,5%) als beherend vennoot, en de provincie Noord-Brabant (49,75 %)  en NCB-Ontwikkeling (49,75%) als stille vennoten. Alle activiteiten van de TOM vinden plaats binnen de commanditaire vennootschap TOM C.V.